புதன், 11 பிப்ரவரி, 2015

மக்கள் முதல்வர் அம்மா அவர்கள்- கொங்கு தமிழர் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் தெ.கு. தீரன்சாமிக்கு கடிதம்- ஸ்ரீரங்கம் இடைத்தேர்தல் ஆதரவுக்கு நன்றி ---

மக்கள் முதல்வர் அம்மா  அவர்கள்- கொங்கு தமிழர் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் தெ.கு. தீரன்சாமிக்கு கடிதம்- ஸ்ரீரங்கம்  இடைத்தேர்தல் ஆதரவுக்கு நன்றி ---

கருத்துகள் இல்லை: