வியாழன், 23 ஜனவரி, 2014

அம்மா பாரத பிரதமர் சூளுரை ஏற்பு , தமிழகம் தழுவிய ரத யாத்திரை பிரசாரம். கொங்கு தமிழர் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் டி.கே.தீரன்சாமி அறிக்கைகருத்துகள் இல்லை: