செவ்வாய், 2 செப்டம்பர், 2014

கொங்கு தமிழர் கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் டி.கே.தீரன்சாமி தலைமையில்-கொங்கு தமிழகத்தின் விடுதலைப் போராட்ட மாவீரன் தீரன்சின்னமலையின் 209-வது வீர வணக்கம்-கருத்துகள் இல்லை: