சனி, 6 ஆகஸ்ட், 2011

தீரன்சின்னமலையின் 206-வது வீரவணக்கம்-கொங்குதமிழர்கட்சியின் மாநில அமைப்பாளர் டி.கே.தீரன்சாமி தலைமையில் வீரவணக்கம் நிகழ்ச்சியின் புகைப்படம்
ஓடாநிலையில் கொங்குதமிழர்கட்சியின்
மாநிலஅமைப்பாளர் டி.கே.தீரன்சாமி
தலைமையில் மலர் தூவி மரியாதை 

காங்கயம் மேலப்பாலையத்தில் கொங்குதமிழர்கட்சியினர்


படம்-1,3 மேலப்பாளையத்தில் மாவீரனால் நிருவப்பட்ட
மிகப்பெரிய வீரவிநாயகர் சிலை,
படம்-2 ஓடாநிலை மணிமண்டபத்தில் உள்ள சிலை
ஓடாநிலை மணிமண்டபம் முன்பு
வந்துசெல்லும் பொதுமக்கள்கருத்துகள் இல்லை: